Sikring og security

DGM Consult bistår virksomheter med utarbeidelse av sikringsplaner etter ADR 1.10, gjennomfører revisjoner på prosessanlegg, hos transportører og bidrar med beredskapsarbeid. Egenutviklet programvare sjekker om kjemikalier er underlagt SEVESO direktivet, og vi har bred erfaring med både risikovurderinger og sikringsrapporter for storulykke-virksomheter.