Velkommen til DGM kursoversikt!

Under finnes en oversikt over våre kommende kurs. Skulle det være noe man savner eller har ytterligere spørsmål rundt, tar man bare kontakt med din nærmeste DGM avdeling.

Kursmateriale
Det er en fordel å ta med seg oppdatert regelverk til våre kurs. Har du ikke de oppdaterte regelverkene, kan du låne eller kjøpe dem av DGM og motta dem til bruk på kurset. Alle deltakere får et eget kurskompendium ved kursstart, som omhandler aktuelle tema som blir tatt opp.

Våre generelle kursbetingelser er å finne her: DGM kursbetingelser