Vi tilbyr en rekke akkrediterte og vel ansette kurs innen følgende segmenter:

  • Åpne sertifiseringskurs
  • Bedriftsintern opplæring
  • E-læring i flere varianter og tilpasset flere formål

For å lese mer om de forskjellige tilbudene vi har, se i fanene over!

Kursbeskrivelser

DGM er IATA Accredited Training School (ATS), vi tilbyr en rekke sertifiserte kurs til alle ansvarsområder i transportkjeden.

IATA Cat 1: Avsendere

IATA Cat 3: Speditører

IATA Cat 6: Fraktaksepteringspersonell

IATA awareness innenfor alle kategorier, vi leverer også virksomhetstilpassede kurs!

Vi tilbyr en rekke kurs innenfor ADR/RID regelverket:

ADR kompetansebevis for sjåfører (grunn, tank, klasse 1 og 7)

ADR 1.3 awareness generell kompetanse

ADR 1.3 spesialiseringskurs (pakking, merking og dokumentasjon)

Vi tilbyr en rekke kurs innenfor IMDG regelverket:

IMDG 1.3 awareness generell kompetanse

IMDG 1.3 spesialiseringskurs (pakking, merking og dokumentasjon)

IMDG Offshore, spesialtilpasset for offshorearbeidere

ADR/IMDG avsender som er tilpasset produsenter og avsendere av farlig gods på kombinert vei og sjøtransport.