Konsultasjon

Dangerous Goods Management Norge har en egen konsulentavdeling, DGM Consult, som bistår virksomheter med rådgivning og konsultasjon. Avdelingen er landsdekkende og har fokus på høy kvalitet gjennom arbeid i henhold til DGM sin egen kvalitetsstandard og oppfølging gjennom digitale styrings- og rapporteringsverktøy.

DGM Consult er blant annet nært tilknyttet virksomheter innen farlig avfall, oljeservice, transport og logistikk, industri- og verksted, kjemikalieprodusenter- og distributører samt bygg- og anlegg.

Klikk på knappene under, eller ta kontakt på dgmconsult@dgm.no for informasjon om priser og innhold i tjenestene!

Sikkerhetsrådgiver

HMS rådgivning

Sikring og Security