GDPR-nye regler for databehandling!

Her følger informasjon angående GDPR og Dangerous Goods Managements behandling av dine personopplysninger.

Våre kunder og deres ansattes sikkerhet og privatliv er viktig for oss, vi har derfor tatt innover oss det nye direktivet. Vi vil kort oppsummere hvilke data vi lagrer, hvorfor vi lagrer dem og hvor lenge slike data blir lagret hos oss. Vi ser at mange faktisk bidrar til dårligere datasikkerhet med å sende ut slike meldinger på e-post i disse dager, vi har valgt å ikke gjøre det av nettopp denne årsaken. Du vil imidlertid finne denne informasjonen fra oss på akkurat denne siden i all fremtid, dersom noe endrer seg oppdaterer vi det her

Webshop:

DGM leverer salgsprodukter i vår nettbutikk rettet utelukkende mot bedriftsmarkedet, i noen tilfeller kan bestilleren identifiseres med e-post eller privat mobiltelefon. Dette er viktig for oss i en ordresammenheng, slik at vi får levert produktene kunden vil ha til rett tid, rett sted og til riktig person.

Sletting av data fra webshop:

Alle data fra nettbutikken ligger i et lukket system uten tilgang for DGM ansatte eller andre, alle data slettes manuelt etter hvert regnskapsår og aldri senere enn 24 mnd etter ordreplassering. Skulle du av noen årsak ønske tidligere sletting, ta kontakt med oss så anonymiserer vi dine data umiddelbart etter leveranse.

Kurs og kompetanse:

DGM selger kurs og kompetanse rettet mot bedriftsmarkedet, og i de fleste tilfeller må vi innhente noen personlige data. Som oftest er dette både bestillers og elevens navn, e-post adresse og telefon. I enkelte tilfeller kreves også elevens fødselsår, vi ber derimot aldri om privatadresse, fullt personnummer eller andre personlige opplysninger.

Denne registreringen av data skyldes lovkrav ved våre sertifiseringskurs, vi må innhente et minimum av informasjon om deltakeren for å sikre at rett person får riktig kompetanse registrert i sitt navn.

Vi benytter til dette formålet et profesjonelt kursadministrasjonssystem fra en 3 part, som også sikrer oss at alle persondata oppbevares på en trygg måte.

Gjenbruk av data fra kurssystem:

Ingen data blir gjenbrukt, men enkelte kurs har en lovpålagt repetisjonsfrekvens. For å yte best mulig service til kundene våre sender systemet automatisk ut varsling om resertifisering, dette er det mulig å reservere seg mot.

Sletting av data fra kurssystem:

Vi kan dessverre ikke slette kursdata automatisk, da vi på forespørsel fra flere nasjonale og internasjonale myndigheter må kunne fremlegge dokumentasjon på hvem deltakeren er og hvilket kompetansenivå vedkommende har. Vi kan imidlertid manuelt slette personer som ønsker det etter 5 år, dette er den lengste gyldighet noen av våre sertifiseringskurs har.

Nyhetsbrev:

Vårt nyhetsbrev benyttes av mange bedrifter og deres ansatte som en oppdatering/informasjonstjeneste, for eksempel varsel om regelverk som endrer seg. Dette er en lukket tjeneste utilgjengelig også for våre ansatte, og ingen persondata lagres her. Det registreres kun en e-post adresse som i utgangspunktet ikke identifiserer personen bak. Alle utsendte nyhetsbrev sendes kun til personer som selv har meldt seg på, og inneholder en link for avmelding nederst på siden.

Avslutningsvis er det viktig for oss å presisere at vi aldri misbruker, gjenbruker, selger eller videreformidler personlige data, hverken til internt eller eksternt bruk. Vi har aldri gjort det, og vi vil aldri misbruke din tillit til oss som leverandør.

Vennlig hilsen oss i DGM!

Kontakt oss: E-post