Endringer i forskrift om transport av farlig gods

ADR 20xx

DSB har sendt ut høringsforslag til dagens landtransportforskrift, noen aktuelle endringer vil komme fra 01.01.2017 innenfor følgende emner:

  • Varsling og rapportering
  • Språk i dokumenter og merking
  • ADR eksamen
  • Brukstid for emballasje
  • Tanktransport med landbrukstraktor

For å lese hele utkastet, klikk denne linken: Forslag_forskriftsendringer 2017