Endringer i ADR 2017

Det gjøres en rekke mindre oppdateringer i de fleste kapitler i ADR 2017.

Involverte aktører innen transport av farlig gods på vei må undersøke/ sette seg inn i om evt. endringer vil påvirke deres rolle, ønsker din bedrift vår hjelp til dette ta vennligst kontakt med oss!

Denne listen gir en kort oversikt over hvilke områder som blir berørt: Endringer ADR 2017