DGM innfører securitygebyr

Securityprogrammet som er pålagt avsendere, speditører og agenter som oss av Luftfartsmyndighetene i Norge har en høy pris, både direkte og indirekte i form av revisjoner og vedlikehold av et omfattende sikkerhetsprogram.

Med virkning fra 01.01.2016 legger vi derfor på en securityavgift kr 45,- NOK, for å dekke våre omkostninger i forbindelse med flysikkerhet. Avgiften legges på alle forsendelser der vi lager Shippers Declaration for flyfrakt, uavhengig om sendingen skal gå som secured eller ikke.

Vi beklager ulempen dette evt måtte medføre, men håper på forståelse fra kundene våre!