DGM etablert i Hammerfest!

DGM har etablert nytt kontor i administrasjonsbygget til Polarbase AS i Rypefjord, Hammerfest. Vi har i en oppstartfase valgt å bemanne kontoret ved hjelp av mannskap fra Oslo og Stavanger, og har åpent hver torsdag fra 08.00-15.00 og ellers etter behov. Vi tilbyr de samme tjenestene som ellers i landet, og kan nå tilby flyfrakt av farlig gods også fra denne regionen!

Frist for innmelding av farlig gods som skal sendes sørover torsdag er onsdag før klokken 15.00!

Innmelding: e-post