Category Archives

  Nyheter fra DGM

 • All
 • Nye krav Litiumbatterier!

  Fra og med 01.01.2020 må produsenter og påfølgende distributører av celler og batterier produsert etter
  30. Juni 2003 gjøre tilgjengelig oppsummeringen av testen som beskrevet i UN Testmanualen, del III,
  avsnitt 38.3, underavsnitt 38.3.5.

   

  Merk at det er visse unntak for batterier/celler som ikke er testet. Blant annet for små produksjonsserier,
  prototyper som sendes til testing og skadede batterier. Her er det egne krav til transporten, emballering
  og i noen tilfeller krav til godkjennelse fra vedkommende myndighet.

   

  Nye krav til Test Summary 1.jan

 • DGM tilbyr både ADR og IMDG e-læring!

  DGM tilbyr nå e-læring for IMDG (sjøtransport).

  Vår globale IMDG e-læring er oppdatert på siste endringer i regelverkene, og vil være et nyttig verktøy for produsenter, avsendere, speditører og andre som har en rolle innen sjøfrakt av farlig gods. Kurset vil gi en generell kompetanse i henhold til IMDG kapittel 1.3.

  Kurset er tilpasset for PC, engelsk språk og tar ca 4-5 timer å gjennomføre.

  Se mer informasjon og bestill i vår webshop:http://www.dgm.no/nettbutikk/imdg-e-laering/

 • Neste ADR sjåførkurs!

  Nye ADR kompetansebevis kurs!

  DGM avholder regelmessig ADR kurs for sjåfører, vi har nå kun 2 kurs igjen før sommerferien!

  Klikk for å se datoer og påmelding: ADR kurs påmelding