Informasjon fra DGM om Covid-19!
Informasjon fra DGM om Covid-19!

DGM følger nøye utviklingen av Covid-19 situasjonen i Norge. Vi avholder kurs i tråd med lokale myndigheters anbefalinger, samt lokale hensyn til smittesituasjon.
Pr 01.02.2022 avholder vi alle åpne kurs i Norge.

Informasjon fra DGM om Covid-19!
Informasjon fra DGM om Covid-19!

DGM følger nøye utviklingen av Covid-19 situasjonen i Norge. Vi avholder kurs i tråd med lokale myndigheters anbefalinger, samt lokale hensyn til smittesituasjon.
Pr 01.02.2022 avholder vi alle åpne kurs i Norge.

previous arrow
next arrow

DGM leverer farlig gods relaterte tjenester world wide

"Taking the danger out of dangerous goods"