Sikkerhetsrådgiver

Med bakgrunn i Forskrift om landtransport av farlig gods, skal alle virksomheter som kommer i befatning med farlig gods utpeke Sikkerhetsrådgiver. Alle ansatte i DGM er sertifisert som Sikkerhetsrådgivere, og leier ut denne tjenesten til virksomheter som ønsker en ekstern oppfølging. En sikkerhetsrådgiver skal veilede og gi råd om sikker transport av farlig gods, men også følge opp og kontrollere at bestemmelsene i aktuelt regelverk følges. Kravene til transport ses også i sammenheng med kravene til lagring av farlige stoffer og systematisk HMS arbeid.

DGM Consult bidrar med råd og forebyggende tiltak til virksomheter som ikke nødvendigvis er pålagt egen sikkerhetsrådgiver, og kan bistå egen intern sikkerhetsrådgiver dersom ønskelig!