DGM er forhandler for vår software dgoffice.net til bruk for produsenter, avsendere og transportbransjen!

Programmet benyttes daglig av våre egne kontorer world wide, og tilbys kunder som ønsker å lage dokumenter selv. Programmet er 100% webbasert og til en hver tid oppdatert uten vedlikehold av brukerne.

Ta kontakt med ditt lokale kontor for et tilbud!

Moduler og fakta om programmet

  • Lage transportdokumenter for vei, sjø og lufttransport
  • Lage merkelapper med riktig informasjon til kolli
  • Holde oversikt over forsendelser med statistikk
  • Eget register over avsendere, mottakere og transportører
  • Eget vareregister med farlig gods informasjon
  • Opprette og vedlikeholde egne MSDS
  • Publisere MSDS på egne sider
  • Tilgangsstyring til brukere