DGM er CBTA godkjent av IATA!

DGM Norge er fra 2023 godkjent IATA CBTA leverandør! Med dette kan vi levere tilpasset opplæring til våre kunder.

Nye krav Litiumbatterier!

DGM tilbyr både ADR og IMDG e-læring!

Neste ADR sjåførkurs!

SEVESO III modul i DG Office

Den 01.06.2016 ble SEVESO III direktivet innført også i Norge, dette innebærer at virksomheter som oppbevarer enkelte stoffer over mengder angitt skal kunne dokumentere trygg håndtering av slike produkter. DGM har via vår software avdeling DGM-SDG fått en ny modul tilgjengelig i DG Office, som med enkle grep utfører analyse og dokumentasjonsplikten for kundene våre. […]

GDPR-nye personvern regler 2018!

Her følger informasjon angående GDPR og Dangerous Goods Managements behandling av dine personopplysninger. Våre kunder og deres ansattes sikkerhet og privatliv er viktig for oss, vi har derfor tatt innover oss det nye direktivet. Vi vil kort oppsummere hvilke data vi lagrer, hvorfor vi lagrer dem og hvor lenge slike data blir lagret hos oss. […]

DGM nettverket vokser!

Endringer i ADR 2017, VIKTIG

Det er gjort en rekke mindre oppdateringer i de fleste kapitler i ADR 2017. Vi har fått tilbakemelding om at blant annet endringer i Skriftlige Instruksjoner ikke har blitt fanget opp av enkelte transportører, og sender derfor ut dette innlegget i et nytt nyhetsbrev. Skriftlige Instruksjoner er oppdatert med ny fareseddel for klasse 9 Litiumbatterier, […]

Det globale DGM nettverket vokser!

DGM World Meeting 2017