Nye krav Litiumbatterier!

Fra og med 01.01.2020 må produsenter og påfølgende distributører av celler og batterier produsert etter
30. Juni 2003 gjøre tilgjengelig oppsummeringen av testen som beskrevet i UN Testmanualen, del III,
avsnitt 38.3, underavsnitt 38.3.5.

 

Merk at det er visse unntak for batterier/celler som ikke er testet. Blant annet for små produksjonsserier,
prototyper som sendes til testing og skadede batterier. Her er det egne krav til transporten, emballering
og i noen tilfeller krav til godkjennelse fra vedkommende myndighet.

 

Nye krav til Test Summary 1.jan