KJØPSVILKÅR DGM 2015

 

Anvendelse:

Faktura/ordrebekreftelse gjelder beskrevet salg/ serviceytelser samt opplysninger fremsatt i aktuelle tilbud, brosjyrer, prislister, annonser, samt på internett. Endringer av enhver art skal foretas skriftlig av DGM. Ordrebekreftelse er ensbetydende med aksept av ordren.

Ordre / kontakt:

Ordre kan avgis skriftlig, via mail: support@dgm.no, samt ved kontakt til det lokale kontor.

Kontaktinformasjon finner man på www.dgm.no

Pris og betalingsbetingelser:

For serviceavtaler, teknologikontrakter, forsikringsytelser, konseptprodukt; faktura i henhold til kontrakt eller pris på våre websider. I Januar vil prisene bli regulert etter den generelle prisutvikling og ha effekt på førstkommende fakturering. Avtaler forlenges automatisk med 1 år med mindre den ikke skriftlig er oppsagt 3 måneder før utløp.

Tilbudet er kun gyldig når det foreligger skriftlig fra DGM, og kun i den periode angitt i tilbudet. Er det ikke angitt noen periode, gjelder tilbudet i 30 dager.

DGM forbeholder seg rett til å endre produkter med minst en tilsvarende funksjonalitet eller ytelse. Alle priser er eks moms, forsikring, frakt og lev. omkostninger, samt lovbestemte avgifter/miljøavgifter etc.

Betaling skal skje i løpet av 15 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1,25 % pr. måned, samt purregebyr på 63 kr.

Levering/eiendomsrett/avbestilling/retur:

Leveringstiden er forventet leveransetid, delleveranser kan finne sted. Eiendomsretten til det leverte produktet overtaes av kunden ved full betaling, dog er det for software betalt for en bruksrett, ikke en eiendomsrett. Det er ikke tillatt å videreselge DGM’s software eller tredjeparts software levert av DGM.

Ved retur av produkter på en bestilt leveranse uten mangler eller avtale med DGM, vil utgifter forbundet med dette bli belastet kunden.

Aksept:

Sjekk produktene/ytelsene for eventuelle feil og mangler