KURSBETINGELSER

Påmeldingsfrist / kursbekreftelser / avlysninger
Påmelding er å regne som bindende når kursbekreftelse er sendt.
DGM forbeholder seg retten til å avlyse/flytte kurset hvis ikke nok antall deltakere melder seg på (minimum 6 deltakere).
Generell påmeldingsfrist for alle våre kurs fremgår av våre nettsider.

Dersom du avbestiller kurset
Dersom kurs avlyses tidligere enn 3 mnd. før avtalt arrangement tilkommer ingen ekstra kostnader.
Dersom kurs avlyses tidligere enn 2 mnd. før avtalt arrangement tilkommer 25 % av kursutgiftene.
Dersom kurs avlyses tidligere enn 1 mnd. før avtalt arrangement tilkommer 50 % av kursutgiftene.
Dersom kurs avlyses senere enn 1 mnd. før avtalt arrangement tilkommer full kurspris.

Fakturareferanser / PO
Fakturaadresse i påmeldingsskjemaet er den som blir benyttet ved fakturering, skulle man være i tvil kan gjerne kundenummer benyttes dersom man har dette tilgjengelig. Vi ber om at alle referanser settes ikommentarfeltet ved påmelding, slik at riktig informasjon blir gitt.

Fakturabetingelser
DGM forbeholder seg retten til å sende ut faktura før kurset er avholdt. I så fall skal denne faktura være innbetalt før kurset starter.

Kurs er ikke mva pliktig, prisene oppgitt under hver kurstype er derfor gjeldende. Det legges til mva på enkelte tilleggsprodukter som bøker og oppgavesamlinger.

Overnatting
Dersom kursdeltakeren har behov for overnatting velger man dette direkte i bestillingen.
Skulle du ha glemt å bestille overnatting, bes du ta kontakt med oss slik at vi kan bestille dette på samme hotell som kurset avholdes.
Vi legger til 10 % av hotellprisen for administrasjon av dette.

Velkommen til oss i DGM på kurs!