HMS rådgivning

HMS rådgivning

Sikker håndtering av farlig gods forutsetter systematisk arbeid med Helse- Miljø, – og sikkerhet. DGM Consult tilbyr derfor en rekke ulike tjenester innen HMS til sine kunder, men også til virksomheter som ikke kommer i befatning med farlige stoffer. Vi bistår blant annet med;

  • Risikovurdering av en virksomhetens totale aktiviteter eller innenfor enkelte segmenter, som lagring, håndteringen og transport av farlige stoffer.
  • HMS-rådgiver til prosjekt eller serviceavtale med fast oppfølging.
  • HMS revisjoner og verifikasjoner av krav ihht. Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, Storulykkeforskriften, Forskrift om håndtering av farlig stoff, Forskrift om landtransport av farlig gods og virksomhetens egne/kundens spesifikke krav.
  • Granskning av hendelser i samarbeid med kunde
  • Øvrig konsultasjon etter behov