Endring landtransportforskrift

Forskrift om landtransport av farlig gods er endret!

Endringen omhandler nasjonal godkjenningsattest for kjøretøy som transporterer farlig gods, og gir en overgangsbestemmelse for tanker og tankkjøretøy.

Endringene innebærer at tanker og tankkjøretøyer som ikke tilfredsstiller nåværende krav til konstruksjon, men som ble bygget før 1. januar 1997 i overensstemmelse med norske bestemmelser, likevel kan benyttes for innenlands transport frem til og med 31. desember 2019, dersom de tilfredsstiller de opprinnelige krav til sikkerhet samt at inspeksjon og prøver utføres i samsvar med bestemmelsene i ADR. (Kilde: DSB)