DGM online seminar

Kjære kunder,

Vi har gleden av å invitere til vårt neste tekniske informasjonsarrangement om farlig gods, møtet foregår via Microsoft Teams og holdes den 04 mai 2023 fra 10:00 til 12:00. CEST. Arrangementet er gratis.

I løpet av dette arrangementet vil vi gi deg aktuell informasjon knyttet til bransjen, endringer som gjøres i opplæring i farlig gods og andre saker av stor relevans for alle de som driver med farlig gods. Våre foredragsholdere som er eksperter på farlig gods og industrien forøvrig, vil presentere følgende hovedemner:

1. CBTA, innføringen av et nytt opplæringssystem.

2. Safety Data Sheet, innhold i SDS og vanskeligheter med å lese og tolke dem.

I tillegg vil vi ha en spørsmål og svar-sesjon på slutten av hver presentasjon for å ta opp eventuelle spørsmål deltakerne måtte ha.

Vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaring innen farlig gods med deg!

KLIKK HER FOR PÅMELDING