Category Archives

  Webarkiv

 • All
 • SEVESO III modul i DG Office

  Den 01.06.2016 ble SEVESO III direktivet innført også i Norge, dette innebærer at virksomheter som oppbevarer enkelte stoffer over mengder angitt skal kunne dokumentere trygg håndtering av slike produkter.

  DGM har via vår software avdeling DGM-SDG fått en ny modul tilgjengelig i DG Office, som med enkle grep utfører analyse og dokumentasjonsplikten for kundene våre.

  Les mer om modulen her: DGM SEVESO III modul

  Ta kontakt med din lokale DG Office representant eller vår felles epost: support@dgm.no for mer informasjon og bestilling!

 • GDPR-nye personvern regler 2018!

  Her følger informasjon angående GDPR og Dangerous Goods Managements behandling av dine personopplysninger.

  Våre kunder og deres ansattes sikkerhet og privatliv er viktig for oss, vi har derfor tatt innover oss det nye direktivet. Vi vil kort oppsummere hvilke data vi lagrer, hvorfor vi lagrer dem og hvor lenge slike data blir lagret hos oss. Du vil finne denne informasjonen fra oss på akkurat denne siden i all fremtid, dersom noe endrer seg oppdaterer vi det her.

  Webshop:

  DGM leverer salgsprodukter i vår nettbutikk rettet utelukkende mot bedriftsmarkedet, i noen tilfeller kan bestilleren identifiseres med e-post eller privat mobiltelefon. Dette er viktig for oss i en ordresammenheng, slik at vi får levert produktene kunden vil ha til rett tid, rett sted og til riktig person.

  Sletting av data fra webshop:

  Alle data fra nettbutikken ligger i et lukket system uten tilgang for noen, alle data slettes manuelt etter hvert regnskapsår og aldri senere enn 24 mnd etter ordreplassering. Skulle du av noen årsak ønske tidligere sletting, ta kontakt med oss så slettet vi dine data umiddelbart etter leveranse.

  Kurs og kompetanse:

  DGM selger kurs og kompetanse rettet mot bedriftsmarkedet, og i de fleste tilfeller må vi innhente noen personlige data. Som oftest er dette både bestillers og elevens navn, e-post adresse og telefon. I enkelte tilfeller kreves også elevens fødselsdag og fødselsår, vi ber derimot aldri om privatadresse, fullt personnummer eller andre personlige opplysninger.

  Denne registreringen av data skyldes lovkrav ved våre sertifiseringskurs, vi må innhente et minimum av informasjon om deltakeren for å sikre at rett person får riktig kompetanse registrert i sitt navn.

  Til dette formålet benytter vi et profesjonelt kursadministrasjonssystem fra en 3 part, som også sikrer oss at alle persondata oppbevares på en trygg måte.

  Gjenbruk av data fra kurssystem:

  Ingen data blir gjenbrukt, men enkelte kurs har en lovpålagt repetisjonsfrekvens. For å yte best mulig service til kundene våre sender systemet automatisk ut varsling om resertifisering, dette er det mulig å reservere seg mot.

  Sletting av data fra kurssystem:

  Vi kan dessverre ikke slette kursdata automatisk, da vi på forespørsel fra flere nasjonale og internasjonale myndigheter må kunne fremlegge dokumentasjon på hvem deltakeren er og hvilket kompetansenivå vedkommende har. Vi kan imidlertid manuelt anonymisere personer som ønsker det etter 5 år, dette er den lengste gyldighet noen av våre sertifiseringskurs har.

  Nyhetsbrev:

  Vårt nyhetsbrev benyttes av mange bedrifter og deres ansatte som en oppdatering/informasjonstjeneste, for eksempel varsel om regelverk som endrer seg. Dette er en lukket tjeneste utilgjengelig for alle, og ingen persondata lagres her. Det registreres kun en e-post adresse som i utgangspunktet ikke identifiserer personen bak. Alle utsendte nyhetsbrev sendes kun til personer som selv har meldt seg på, og inneholder en link for avmelding nederst på siden.

  Avslutningsvis er det viktig for oss å presisere at vi aldri misbruker, gjenbruker, selger eller videreformidler personlige data, hverken til internt eller eksternt bruk. Vi har aldri gjort det, og vi vil aldri misbruke din tillit til oss som leverandør.

  Vennlig hilsen oss i DGM!

  Kontakt oss: e-post

 • DGM nettverket vokser!

  DGM har fått nye medlemsland i 2018, en relansering av DGM Tyrkia er offisiell pr 01.03.2018.

  Vi ønsker dem hjertelig velkommen til nettverket, og ser frem til å kunne tilby kundene våre assistanse også i Tyrkia!

  DGM Tyrkia
 • Endringer i ADR 2017, VIKTIG

  Det er gjort en rekke mindre oppdateringer i de fleste kapitler i ADR 2017.
  Vi har fått tilbakemelding om at blant annet endringer i Skriftlige Instruksjoner ikke har blitt fanget opp av enkelte transportører, og sender derfor ut dette innlegget i et nytt nyhetsbrev.
  Skriftlige Instruksjoner er oppdatert med ny fareseddel for klasse 9 Litiumbatterier, ved en veikontroll kan dette bli bøtelagt av Politi eller annen myndighet. Vi har derfor valgt å legge ved riktig norsk versjon pr 24.01.2018, denne kan skrives ut ved behov og legges i kjøretøyene. Skriftlige Instruksjoner_NO

  Involverte aktører innen transport av farlig gods på vei må selv sette seg inn i om evt. endringer vil påvirke deres rolle, ønsker din bedrift vår hjelp til dette ta vennligst kontakt med oss!
  Denne listen gir en kort oversikt over hvilke områder som blir berørt: Endringer ADR 2017

 • Det globale DGM nettverket vokser!

  DGM har fått nye medlemsland i 2017, disse nasjonene presenterte seg selv og tjenestene de tilbyr på årets World Meeting i Houston:

  • UAE (De arabiske emirater)
  • Frankrike
  • Kazakhstan
  • Angola

  Vi ønsker dem hjertelig velkommen til nettverket, og ser frem til å kunne tilby kundene våre assistanse også i de nye landene!

 • DGM World Meeting 2017

  DGM avholder sitt årlige verdensmøte i Houston helgen 18-20 november. Representanter fra alle 33 medlemsland er samlet for møte og hyggelig samvær denne helgen. Anledningen blir også brukt for å diskutere viktige nyheter i regelverk, samt for å dele utvikling av forskjellige tjenester gjort i de forskjellige landene.

 • Ny IATA 2018 59th edition!

  Vi har nå IATA 2018 på lager, gå til vår webshop for bestilling!

 • ADR/IMDG kurs Hammerfest 26-27 april!

  DGM arrangerer et åpent ADR/IMDG kurs for speditører, handling personell og avsendere i Hammerfest 26-27 april 2017. For mer info og påmelding: https://www.participant.no/participant/arrangement.aspx?id=196438

   

 • Reduserte priser emballasje!

  Un pappeske

  DGM har i disse dager gjort en nasjonal avtale om innkjøp av pappemballasje, dette skal også komme kundene våre tilgode. Vi tilbyr derfor all pappemballasje til nye, sterkt reduserte priser!

  For å se vårt sortiment og for bestilling, klikk HER

 • Endringer i ADR 2017

  Det gjøres en rekke mindre oppdateringer i de fleste kapitler i ADR 2017.

  Involverte aktører innen transport av farlig gods på vei må undersøke/ sette seg inn i om evt. endringer vil påvirke deres rolle, ønsker din bedrift vår hjelp til dette ta vennligst kontakt med oss!

  Denne listen gir en kort oversikt over hvilke områder som blir berørt: Endringer ADR 2017