Category Archives

    Nyheter fra DGM

  • All
  • Nye krav Litiumbatterier!

    Fra og med 01.01.2020 må produsenter og påfølgende distributører av celler og batterier produsert etter
    30. Juni 2003 gjøre tilgjengelig oppsummeringen av testen som beskrevet i UN Testmanualen, del III,
    avsnitt 38.3, underavsnitt 38.3.5.

     

    Merk at det er visse unntak for batterier/celler som ikke er testet. Blant annet for små produksjonsserier,
    prototyper som sendes til testing og skadede batterier. Her er det egne krav til transporten, emballering
    og i noen tilfeller krav til godkjennelse fra vedkommende myndighet.

     

    Nye krav til Test Summary 1.jan

  • DGM tilbyr både ADR og IMDG e-læring!

    DGM tilbyr nå e-læring for IMDG (sjøtransport).

    Vår globale IMDG e-læring er oppdatert på siste endringer i regelverkene, og vil være et nyttig verktøy for produsenter, avsendere, speditører og andre som har en rolle innen sjøfrakt av farlig gods. Kurset vil gi en generell kompetanse i henhold til IMDG kapittel 1.3.

    Kurset er tilpasset for PC, engelsk språk og tar ca 4-5 timer å gjennomføre.

    Se mer informasjon og bestill i vår webshop:http://www.dgm.no/nettbutikk/imdg-e-laering/

  • Neste ADR sjåførkurs!

    Nye ADR kompetansebevis kurs!

    DGM avholder regelmessig ADR kurs for sjåfører, vi har nå kun 2 kurs igjen før sommerferien!

    Klikk for å se datoer og påmelding: ADR kurs påmelding